WUR publiceert overzichtsrapport Staat van Landbouw en Voedsel

20 januari 2022 Redactie Food

Wageningen University & Research (WUR) publiceert het rapport Staat van Landbouw en Voedsel, dat door WUR en het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgesteld in opdracht voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het doel van het rapport is om een breed overzicht te geven van de Nederlandse agrosector. Op basis van data- en literatuuronderzoek geven de onderzoekers inzicht in verschillende facetten van de agrosector en behandelt onder meer thema’s als consumptie, duurzaamheid, structuurontwikkelingen en innovatie.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft behoefte aan informatie over ontwikkelingen in de agroketen. Die informatie nodig voor de interactie met de Tweede Kamer en de monitoring en verantwoording van het delen van het LNV-beleid.

Een overzicht van cijfers uit het rapport is te lezen op de website van WUR.

Altijd op de hoogte blijven?