De wens: voedsel lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam houden, geproduceerd met respect voor dieren en onze planeet. Het is een grote uitdaging, maar wel een die haalbaar is volgens Jolijn Zwart-van Kessel van Foodvalley NL.

Als bedrijven de krachten bundelen om samen de toekomst van voedsel vorm te geven, kan er voeding geproduceerd worden met respect voor dieren en de planeet.” Aan het woord is Jolijn Zwart-van Kessel, zij werkt als Innovation Lead Circular Agrifood bij Foodvalley NL. Een non-profit organisatie die werkt aan de transitie van het voedselsysteem.

“We zijn opgericht in 2004 als onafhankelijke stichting met Wageningse roots en publiek gefinancierd met 600 partners wereldwijd. Die partners bestaan uit diverse groepen, van Farm tot Fork, huisartsen, verzekeringsmaatschappijen, voedselreuzen, investeerders, retailers: het complete ecosysteem. Onze rol is om partijen van ideeën en ambities naar de praktijk te begeleiden. Als onafhankelijke organisatie stimuleren we collectieve actie met koplopers in verschillende sectoren en landen.”

Een behoorlijke kluif, waar begin je?

“In onze aanpak kijken we naar wat er gebeurt in het ecosysteem op de onderwerpen eiwitverschuiving, circulaire agrifood en food & health. Maar ook wat er niet gebeurt, wat de barrières voor verandering zijn. Barrières houden de meeste organisaties tegen, dus we stimuleren en faciliteren collectieve actie om barrières aan te beslechten en de kansen te benutten. We kijken wat er in het ecosysteem ontbreekt en werken aan het versterken ervan.”

Regeneratieve sourcing: insecten als upcyclers

Kun je een voorbeeld geven?

“We brengen partijen in contact met de juiste mensen, helpen toegang te krijgen tot financiële middelen, gedeelde faciliteiten en best practices. Met als resultaat levensvatbare bedrijven en nieuwe gezonde duurzame sectoren.”

Jij houdt je vooral bezig met het onderwerp circulaire agrifood?

"Onze activiteiten richten zich met name op regeneratieve sourcing, insecten als upcyclers en upcycling van zijstromen. Dit laatste doen we met een Upcycling Community, een internationale groep partners die samenwerkt aan upcycling van voedselverliezen naar voedsel en diervoeders. Upcycling draait om het creëren van optimale waarde uit voedselverliezen en zijstromen. Hoewel je voedselverliezen uiteindelijk natuurlijk zo veel mogelijk wil voorkomen, is de valorisatie naar gebruik als voedsel en diervoeder de op een na beste optie.”   

Er zijn nog steeds uitdagingen voor het valoriseren van nevenstromen, zoals productkwaliteit, veiligheid, consumentenacceptatie van circulaire voedselconcepten. Zelfs de terminologie is nog niet eenduidig.

“Dat is precies de reden waarom we in mei 2022 de Upcycling Community hebben opgericht. Daarin werken partners samen uit verschillende delen van de supply chain en geografische locaties. Een snelgroeiende groep van inmiddels al ruim 35 partners die kennis delen en samenwerkingsmogelijkheden identificeren voor de gezamenlijke uitdagingen. Ook werken ze samen om iconische geüpcyclede producten op de markt te brengen.”

EVMI 4-23 Circular agrifood Foodvalley (© Foodvalley)

In de vorige editie van EVMI deden we kort verslag over jullie Webinar over upcycling naar de consument.

“Dat webinar was een startpunt om de relevante inzichten en stakeholders samen te brengen en te bepalen wat er nodig is om de marktontwikkeling voor upcycled producten te versnellen. Ook ontdekten we dat we de juiste voorwaarden moeten creëren om circulaire producten in de schappen te krijgen. Een van deze uitdagingen is of consumenten openstaan voor het consumeren van producten van ingrediënten die eerder werden gezien als ‘voedselverlies/-verspilling’. In het komende jaar zullen we een Upcycling marktscan en analyse publiceren over impactvolle kansen voor hogere volumes zijstromen om te worden gevaloriseerd naar voedsel." 

"De Upcycling Community ontwikkelt momenteel een Positioning Paper dat zal helpen bij de afstemming en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden over de definitie van geüpcycled voedsel en ingrediënten, hun toegekende waarden en de manier waarop die waarden moeten worden geclaimd binnen de waardeketen en misschien zelfs naar de consument.”

Upcycling Conservering

In de volgende EVMI vertelt een Upcycling Community partner over hun droogtechniek waarmee bijproducten kunnen worden geconserveerd en opgewaardeerd. Merlijn Chardon van Multiphase Dryers neemt ons mee in hun zoektocht naar een nieuwe manier om on-site restwarmte in te zetten voor een dubbel duurzaam resultaat.

Foodvalley Jolijn Zwart Jolijn Zwart (© Foodvalley)

Jolijn Zwart-Van Kessel komt uit een akkerbouwfamilie. Op het bedrijf in het Betuwse Erichem wordt innovatieve techniek gecombineerd met duurzaamheid en educatie. 

Altijd op de hoogte blijven?