Contaminanten belangrijke bedreiging voedselveiligheid visketen

17 februari 2023 Redactie Vismagazine

Contaminanten vormen een belangrijke bedreiging voor de voedselveiligheid in de visketen. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na een integrale keten- en risicoanalyse. In een brief stelt minister Piet Adema van LNV de Tweede Kamer op de hoogte.

Stoffen die onbedoeld in voeding of diervoeder terecht komen worden contaminanten genoemd. De visketen kreeg hier recent mee te maken toen de Amerikaanse chemiefabriek 3M bij het Vlaamse Zwijndrecht PFAS in Schelde dumpte. Dit kwam in de Westerschelde terecht waardoor het PFAS-gehalte van de vissen toenam.

Voedselveiligheid vis, schaal- en schelpdieren

“Schoon water en een schone waterbodem zijn cruciaal voor de voedselveiligheid van vis, schaal- en schelpdieren, alsmede voor de ecologische kwaliteit van de Nederlandse wateren”, schrijft de minister. “Wanneer contaminanten in het water aanwezig zijn, komt dit via de voedselketen uiteindelijk ook in de vissen en in de schaal- en schelpdieren terecht. Daarmee heeft de vervuiling van Nederlandse wateren met contaminanten een negatieve impact op de voedselveiligheid van vissen en schaal- en schelpdieren. Dit vraagt om een actieve houding van bedrijven en de overheid om te voorkomen dat vissen of schaal- en schelpdieren met een te hoog niveau aan onder andere dioxine of PFAS de consument bereiken.”

De minister stelt dat de limieten voor voedselveiligheid zoveel mogelijk op Europees niveau worden vastgesteld, maar hij ervaart dat het niet altijd mogelijk is hierover overeenstemming in Europese Unie. Indien nodig kan Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overwegen om nationale limieten vast te stellen.

Meer monitoring

Daarnaast schrijft de minister dat hij het advies om meer monitoring te laten uitvoeren op dioxines, dioxineachtige PCB’s, broomhoudende brandvertragers, PFAS, methylkwik, anorganisch arseen en biotoxines meeneemt voor de activiteiten van NVWA. Ook gaat hij aan de slag met het advies om tot ontwikkeling van analyse- en meetmethoden te komen voor micro- en nanoplastics .”Dit is in overstemming met het huidige beleid en is een integraal onderdeel van het lopende onderzoek naar microplastics”, aldus de minsiter.

Visconsumptie

Tot slot komt in de brief ook de consumptie van vis aan bod. Hierover schrijft minister Adema het volgende: “In overleg met het Voedingscentrum zal de minister van VWS nagaan of de adviezen over het niet eten van zelf gevangen vis en de microbiologische risico’s van sushi en andere niet-volledig verhitte visserijproducten met meer nadruk onder de aandacht gebracht kunnen worden van consumenten. In de hygiënecode voor de visdetailhandel, die de sector recent aan de minister van VWS ter goedkeuring heeft aangeboden, is al sprake van bijzondere aandacht voor dit risicovolle product. Tenslotte zal de minister van VWS met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overleggen om te bezien of een hernieuwde afweging van voor- en nadelen van visconsumptie op zijn plaats is.”

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief
Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?