Finding answers together. Met dit nieuwe strategische plan roept Wageningen University & Research (WUR) bestaande en nieuwe (inter)nationale partners op tot meer samenwerking. Uitbreiding en intensivering van die samenwerking is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor cruciale mondiale uitdagingen. “Meer dan ooit zullen we kennis van verschillende vakgebieden nodig hebben,” zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco.

“Overal in de wereld zie je interessante oplossingen ontstaan wanneer bijvoorbeeld voedingswetenschappers, voedseltechnologen, eiwitspecialisten en economen de handen ineen slaan. Ook de samenwerking tussen IT en landbouw leidt tot boeiende innovaties. We kunnen nog zoveel meer wanneer we die kennis bij elkaar kunnen brengen. Daar zullen we ons de komende jaren op gaan richten.”

Strategisch Plan

In het Strategisch Plan (2019-2022) beschrijft WUR de wereldwijde uitdagingen in het Wageningse domein van voedsel en leefomgeving. De wereldbevolking groeit en er is een steeds grotere behoefte aan gezond, veelzijdig, veilig en duurzaam voedsel. Daarnaast verandert het klimaat en worden fossiele brandstoffen schaarser. Als leidende organisatie op het gebied van landbouw, voedsel en milieu levert WUR kennis, onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau. ‘Maar’, zo staat in het Strategisch Plan, ‘we kunnen dit niet alleen. We hebben zowel onze bestaande als nieuwe partners, studenten, alumni en burgers nodig om een oplossing te vinden voor deze wereldwijde uitdagingen’.

Onderzoek

Met haar onderzoeksteams wil WUR haar toppositie in het domein van gezonde voeding en leefomgeving handhaven. Duidelijk is dat binnen dit domein complexe, mondiale vraagstukken bestaan onder meer op het terrein van ondervoeding, aantasting van natuur en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, omgevingskwaliteit in stedelijke gebieden en klimaatverandering. WUR ziet vier belangrijke transities die nodig zijn: circulaire agri-food systemen, consumptie van eiwitten uit diverse bronnen, circulaire biobased economie, disruptieve technologie & digitale connectiviteit. De complexiteit van dit soort vraagstukken maakt dat WUR komende jaren extra wil gaan investeren in drie thema’s: Verbonden circulariteit, Eiwittransitie en Digital Twins.

Onderwijs

WUR is recent voor de 14e keer op rij uitgeroepen tot beste onderwijsuniversiteit van Nederland. Ook met de groeiende studentenaantallen en het teruglopende overheidsbudget per student wil WUR de onderwijskwaliteit behouden. Maatregelen zijn onder meer een nieuw onderwijsgebouw, extra docenten en focus op nieuwe onderwijsvormen. Het onderwijsaanbod voor professionals zal verder worden uitgebreid. Ook wordt ingespeeld op de vraag van studenten en professionals naar meer gepersonaliseerde en flexibele leertrajecten. WUR stimuleert verder het ‘internationale’ klaslokaal door integratie van internationale studenten in de Wageningse gemeenschap, door verbetering van de taalvaardigheid van studenten en personeel, en door internationale stages voor studenten. Om stress en isolement van studenten te voorkomen wordt bovendien extra ingezet op zorg om dit soort zaken te voorkomen.

Waardecreatie en innovatie

Op het gebied van onderzoek werkt WUR al sinds haar oprichting samen met – nationale en internationale - kennisinstanties, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo vindt wetenschappelijke kennis een weg naar de samenleving. Meer dan 50.000 Wageningse alumni zorgen inmiddels dat wereldwijd actuele kennis en inzichten worden vertaald naar de praktijk. In de nieuwe strategieperiode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om studenten uit opkomende en ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren. WUR wil ook ondernemerschap stimuleren via onderwijs door studenteninitiatieven, student challenges, bedrijfsontwikkelingen en door het promoten van belangrijke start-ups en spin-offs. Ook komende jaren blijft WUR bijdragen leveren aan (inter)nationale maatschappelijke agenda’s en het maatschappelijk debat rondom onder meer de Klimaatagenda van de Nederlandse overheid, Topsectoren maar ook Europese doelstellingen. WUR deelt graag haar onderzoeksfaciliteiten en infrastructuren met andere partners en op de Campus wordt een Dialoogcentrum geopend om nog beter het maatschappelijk debat te kunnen voeren.

Organisatie

De impact van WUR wordt tot stand gebracht door haar medewerkers. Er worden ontwikkel-, trainee-, talent- en partnerprogramma’s aangeboden. Ook wordt de interne mobiliteit van medewerkers aangemoedigd en zal er meer aandacht zijn voor aantrekken van meer jonge medewerkers en diversiteit. Om werkdruk te bestrijden neemt WUR maatregelen zoals onder meer het rekruteren van extra docenten, vereenvoudiging van procedures en harmonisering van systemen. Daarnaast blijft WUR haar voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen invulling geven en is er aandacht voor het aanbieden van gezonder en meer duurzaam geproduceerd voedsel in kantines en het terugdringen van voedselverspilling.

*Foto: Wikimedia

Altijd op de hoogte blijven?