NVWA: Meer aandacht voor diergeneesmiddelen bij slachtdieren

17 augustus 2023 Redactie Vleesmagazine Pixabay

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil meer aandacht voor de regels rondom diergeneesmiddelen bij slachtdieren. Bij de extra monstername slachtvee 2022 trof NVWA medicijnresten aan in 20 van 186 monsters. De komende tijd blijft NVWA extra monsters nemen en treedt hard op als de limiet wordt overschreden.

De NVWA keurt in de slachthuizen of het vlees geschikt is voor menselijke consumptie. Dit gebeurt met het reguliere Nationaal Programma Residuen (NPR). In aanvulling op dit programma startte NVWA in september 2022 met de pilot monsternames om een beter beeld te krijgen van het gehalte diergeneesmiddelen in rood vlees. Dit mag niet boven de Maximale Residu Limiet (MRL) uitkomen.

Van september tot eind december 2022 nam de NVWA extra monsters genomen op slachterijen van paarden, geiten, kalveren en schapen. Van de 186 extra genomen monsters overschreden er 20 de MRL. NVWA deelde boetes uit die opliepen tot 10.000 euro.

Overtredingen

“Nog altijd ziet de NVWA MRL overschrijdingen in geslachte dieren”, meldt de NVWA. “De karkassen en de bijproducten worden dan vernietigd. Wanneer een dier medicijnen toegediend heeft gekregen in een periode voorafgaand aan de slacht, moet dit op een VKI formulier worden gemeld. Dit was niet bij alle dieren op orde, hiervoor zijn schriftelijke waarschuwingen opgemaakt. De boete van 10.000 euro is voor het behandelen van een melkgeit met een geregistreerde pijnstiller, die niet is geregistreerd voor deze diersoort.”

Volgens NVWA wordt er na de behandeling van boerderijdieren met medicijnen niet altijd voldoende rekening gehouden met de wachttermijn. “Dit is wel belangrijk”, benadrukt NVWA. “De veehouder is verantwoordelijk om deze wachttijd in acht te nemen.”

Komende periode

Vanwege de uitkomsten van de pilot blijft de NVWA de komende tijd ectra monsters nemen. Deze worden niet van te voren aangekondigd. “De NVWA vindt het belangrijk dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en spoort sectorpartijen aan om onderling afspraken te maken over een goede naleving binnen de vleesketen. Denk hierbij aan het alert blijven op het juist invullen van de VKI-formulieren en het respecteren van de benodigde wachttijd na toediening van diergeneesmiddelen”, besluit NVWA.

Altijd op de hoogte blijven?