Duitse onderzoekers halen uit naar de vele cannabisdrankjes en voedingssupplementen met cannabidiol (CBD) op de markt. Een groot deel ervan bevat een veel hoger THC-gehalte dan staat aangegeven op het label en kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Producten met cannabidiol is als ingrediënt zijn steeds meer in opkomst. De uit cannabis afkomstige, niet-psychoactieve stof wordt veel toegepast in drankjes en supplementen, met gezondheidseffecten als uitgangspunt. CBD zou verantwoordelijk zijn voor de pijnstillende en ontstekingsremmende werking van cannabis.

Schadelijk voor de gezondheid

Uit een Duitse studie blijkt dat de etiketinformatie van veel producten als cannabisthee en cannabisolie niet klopt. In veel gevallen zit er meer van de psychoactieve stof THC in het product dan op het label staat. Zelfs in producten die volgens het label ‘THC-vrij’ zijn, werd de stof aangetroffen. Van de 67 producten die de onderzoekers bekeken, lag in 17 producten (25%) het THC-niveau boven het laagste niveau van inname waarbij ongewenste effecten zijn vastgesteld (LOAEL). Die producten kunnen dus schadelijk zijn voor de gezondheid. 29 andere producten (43%) overschreden de acute referentiedosis (ARfD) en konden daardoor als ongeschikt voor menselijke consumptie worden gecategoriseerd.

De onderzoekers bekeken vervolgens of die hoge THC-waarden te verklaren zijn door het verval van CBD in THC en andere stoffen. Zulk verval werd in de betreffende producten echter niet waargenomen. Waarschijnlijker is dus dat de verontreiniging met THC tijdens de productie plaatsvindt.

Kritisch

De auteurs van de studie zijn kritisch over de CBD-producten die zij in de Duitse markt aantroffen. “De veiligheid, werkzaamheid en zuiverheid van commerciële CBD-producten is zeer twijfelachtig”, schrijven zij in hun samenvatting. “Alle producten in onze steekproef vertoonden overtredingen van de Europese voedselwetgeving, waaronder onveilige THC-niveaus, niet goedgekeurde novel food-ingrediënten, niet goedgekeurde gezondheidsclaims en tekortkomingen in de etikettering.”

Altijd op de hoogte blijven?